HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Lỗi server trong nodejs

 • 201 lượt xem
 • Trả lời cuối 16 Tháng Chín 2016
Hoàng Khải Thư # 15 Tháng Chín 2016

Mình đang làm ví dụ một nodejs server đơn giản . Mình tạo 1 folder nodejs-server , bên trong có file server.js. 

Lúc mình vào Git bash chạy thử lệnh : npm start thì nó không chạy ra được" Connected Successfull!"

mà bị lỗi và tạo ra 1 file : npm-debug.log. 

Cho mình hỏi bạn nào biết là bị gì không???

var http = require('http');

var fs = require('fs');

var server = http.createServer(function (request, response) {
  // Kiểm tra URL truy cập phải trang about ko
  if (request.url == '/about1.html') {
    // Thiết lập Header
    response.writeHead(200, {
      "Context-type": "text/html"
    });

    // Show thông tin trang about1
    fs.createReadStream('./about1.html').pipe(response);
  }

  else // trường hợp ngược lại ko tìm thấy file
  {
    // Thiết lập Header
    response.writeHead(404, {
      "Context-type": "text/plain"
    });

    // Show lỗi không tìm thấy trang

    response.write('404 Not Found ' + request.url);

    // Kết thúc

    response.end();
  }
});
server.listen(3000, function () {
  console.log('Connected Successfull!');
});

 

Kiệt Tấn Lê # 15 Tháng Chín 2016

Anh không rành NODEJS, em xem đây nhé http://online.khoapham.vn/monhoc/NodeJS.html

 • Thích bởi
 • Hoàng Khải Thư
Hoàng Khải Thư # 15 Tháng Chín 2016

Dạ, em cảm ơn ))

Kiệt Tấn Lê # 15 Tháng Chín 2016

Sửa được thì Post giải pháp lên đây luôn nhé, lưu vết cool

 • Thích bởi
 • Hoàng Khải Thư
Hoàng Khải Thư # 15 Tháng Chín 2016

okie anh  

Minh Hải Nguyễn # 15 Tháng Chín 2016

Code không lỗi chạy rất bình thường.

Bạn có thể dùng nodejs chạy để kiểm tra.

B1: Lưu code vào 1 file bất kỳ.

Ex: app.js

Bật cmd hoặc bash shell: node app.js

Nó sẽ ở cổng 3000.

Còn nếu dùng npm thì phải cấu hình.

Code ở đây  tuy chạy ổn tồn tại một vài vấn đề:

JS chạy rất không ổn định vì nó là bất đồng bộ. Muốn chạy tuần tự thì dùng callback hoặc promise.

 

Lê Minh Đức # 16 Tháng Chín 2016

Mình đang làm ví dụ một nodejs server đơn giản . Mình tạo 1 folder nodejs-server , bên trong có file server.js. 

Lúc mình vào Git bash chạy thử lệnh : npm start thì nó không chạy ra được" Connected Successfull!"

mà bị lỗi và tạo ra 1 file : npm-debug.log. 

Cho mình hỏi bạn nào biết là bị gì không???

var http = require('http');

var fs = require('fs');

var server = http.createServer(function(request, response){
  // Kiểm tra URL truy cập phải trang about ko
  if (request.url == '/about1.html')
  {
    // Thiết lập Header
    response.writeHead(200, {
      "Context-type" : "text/html"
    });    

    // Show thông tin trang about1
    fs.createReadStream('./about1.html').pipe(response);
  }

  else // trường hợp ngược lại ko tìm thấy file
  {
    // Thiết lập Header
    response.writeHead(404, {
      "Context-type" : "text/plain"
    });    

    // Show lỗi không tìm thấy trang

    response.write('404 Not Found ' + request.url);

         // Kết thúc

    response.end();
  }
});
server.listen(3000, function(){
  console.log('Connected Successfull!');
});

 Cho xin cái file debug.log chứ chạy n lần rồi ko bị lỗi lần nào.

_LangKhach_

 • Thích bởi
 • Kiệt Tấn Lê
Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH