HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Lỗi code, hiển thị chữ cái từ a - z

 • 159 lượt xem
 • Trả lời cuối 20 Tháng Mười 2016
 • Đã được giải quyết
Hoàng Quân # 15 Tháng Chín 2016

sao em ghi câu hỏi rồi mà nó ko hiện nhỉ em mới nhập môn thôi mấy anh chị chém nhẹ. Sao nó cứ chạy mãi. Đề là hiển thị a ->z

Kiệt Tấn Lê # 15 Tháng Chín 2016

int main()
{
  int i=97;
  for(i;i<123;i++)
    printf("%c \t",i);
  return 0;
}

Do sai cấu trúc vòng lặp for nhe

 • Thích bởi
 • Hoàng Quân
Nguyễn Văn Trung # 20 Tháng Mười 2016

 int main ()
{
  int i = 0;
  // 97, 123 la` gi`
  for (i = 97; i < 123; i++) {
    printf ("%c \t", i);
  }
  return 0; 
}

Kiệt Tấn Lê # 20 Tháng Mười 2016

a và z đó chú

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH