HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Lập trình viên đâu phải chỉ biết code

  • 128 lượt xem
  • Trả lời cuối 19 Tháng Tư 2017
Kiệt Tấn Lê # 19 Tháng Tư 2017

Các bạn tìm đọc bản full nhé.
Đây là bản demo của tác giả. 
Link bài viết của tác giả trang https://toidicodedao.com http://book.toidicodedao.com/

Link sách: https://toidicodedao.files.wordpress.com/2017/01/toi-di-code-dao-ebook-demo.pdf

  • Thích bởi
  • Nhật Hoàng Minh Phạm
Nhật Hoàng Minh Phạm # 19 Tháng Tư 2017

Thank anh!

  • Thích bởi
  • Kiệt Tấn Lê
Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH