HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Git workflow

  • 35 lượt xem
  • Trả lời cuối 26 Tháng Hai 2017
  • Đã được giải quyết
Kiệt Tấn Lê # 24 Tháng Hai 2017

Các bạn xem và hiểu rõ về quy trình quản lý code nhé

http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Kiệt Tấn Lê # 26 Tháng Hai 2017

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH