HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Get User Id in Firebase

 • 96 lượt xem
 • Trả lời cuối 07 Tháng Giêng 2017
 • Đã được giải quyết
Kiệt Tấn Lê # 03 Tháng Giêng 2017

Có bạn nào làm về Firebase chưa nhỉ https://firebase.google.com ???

Làm sao lấy UserId UID của User sau khi đăng nhập. Mình đang vướng ở chỗ là javascript nó lấy UserId trước khi user đăng nhập. Do vậy UserId luôn trả về null. Mặc dù hàm đăng nhập nằm phía trên đoạn code lấy UserId.

Web nhé

Kiệt Tấn Lê # 07 Tháng Giêng 2017

<script>
    // Initialize Firebase
    var config = {
      apiKey: "xxx",
      authDomain: "xxx.firebaseapp.com",
      databaseURL: "https://xxx.firebaseio.com",
      storageBucket: "xxx.appspot.com",
      messagingSenderId: "xxx"
    };
    firebase.initializeApp(config);
    const auth = firebase.auth();
    var email = 'xxx';
    var password = 'xxx';
    firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password)
      .then(function () {
        firebase.auth().signInWithEmailAndPassword(email, password)
          .then(function (user) {
            controllerId = user.uid;
          });
      });
</script>
      

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH