HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Cách lấy host name bằng javascript

  • 43 lượt xem
  • Trả lời cuối 07 Tháng Giêng 2017
  • Đã được giải quyết
Kiệt Tấn Lê # 07 Tháng Giêng 2017

Cách lấy host name bằng javascript

Kiệt Tấn Lê # 07 Tháng Giêng 2017

console.log("document.URL : "+document.URL);
console.log("document.location.href : "+document.location.href);
console.log("document.location.origin : "+document.location.origin);
console.log("document.location.hostname : "+document.location.hostname);
console.log("document.location.host : "+document.location.host);
console.log("document.location.pathname : "+document.location.pathname);

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH