HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Hoạt động gần đây

Kỷ niệm đầu tiên

Phúc Nguyễn đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

4 ngày trước

Kỷ niệm đầu tiên

Trung Thanh Tran đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

2 tuần trước

Kỷ niệm đầu tiên

nguyen quoc dat đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

4 tuần trước

Kỷ niệm đầu tiên

Hậu Nguyễn đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

4 tuần trước

Kỷ niệm đầu tiên

Kiệt Tấn Lê đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

4 tuần trước

Kỷ niệm đầu tiên

Hoàng Quân đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

10 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

Nguyen Huu Trung đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

09 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

Thốt Nốt đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

08 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

Nam Lê đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

07 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

Minh Hải Nguyễn đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

07 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

Admin đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

07 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

Đặng Phúc Vinh đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

05 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

hoangdv đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

05 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

Nguyễn Lê Quốc Bảo đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

05 Tháng Mười 2017

Kỷ niệm đầu tiên

Lê Minh Đức đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

17 Tháng Chín 2017

Bình chọn lần đầu

Nhân Võ đã đạt Bình chọn lần đầu Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ bình chọn lần đầu (2 Điểm)

29 Tháng Sáu 2017

Bình chọn đầu tiên

Nhân Võ đã đạt Bình chọn đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi cho người dùng khi họ nhận được bình chọn đầu tiên từ một người dùng khác (2 Điểm)

29 Tháng Sáu 2017

Nguyễn Ngân Giang

Nguyễn Ngân Giang Cập nhật thông tin cá nhân

19 Tháng Tư 2017

Nguyễn Ngân Giang

Nguyễn Ngân Giang Cập nhật thông tin cá nhân

19 Tháng Tư 2017

Ăn ảnh

Nguyễn Ngân Giang đã đạt Ăn ảnh Huy hiệu

Tải lên một hình ảnh đại diện để biết bạn là ai. (20 Điểm)

19 Tháng Tư 2017

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH