HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Hoạt động gần đây

Kỷ niệm đầu tiên

Van Vy Dong đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

2 tuần trước

Kỷ niệm đầu tiên

Nguyễn Văn Trung đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

4 tuần trước

Ăn ảnh

Kỳ Neymar đã đạt Ăn ảnh Huy hiệu

Tải lên một hình ảnh đại diện để biết bạn là ai. (20 Điểm)

4 tuần trước

Kỳ Neymar

Kỳ Neymar là thành viên mới

4 tuần trước

Kỷ niệm đầu tiên

chinh Phạm đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

06 Tháng Bảy 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Nguyễn Ngân Giang đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

03 Tháng Sáu 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Nguyen Binh đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

22 Tháng Tư 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Nguyễn Hoàng Chương đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

18 Tháng Tư 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Thien Le Phuc đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

06 Tháng Tư 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Sai Sai đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

23 Tháng Ba 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Thin Nguyen đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

12 Tháng Ba 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Vũ Thiên Văn đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

06 Tháng Ba 2018

Nguyen Trung Thien

Nguyen Trung Thien là thành viên mới

22 Tháng Hai 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Hoàng Khải Thư đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

30 Tháng Giêng 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Quang Huy Lê đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

28 Tháng Giêng 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Nguyễn Phi Hoàng Vũ đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

23 Tháng Giêng 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Nguyễn Văn Nhàn đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

23 Tháng Giêng 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Minh Quân Bùi đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

23 Tháng Giêng 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Như Huy Lê đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

16 Tháng Giêng 2018

Kỷ niệm đầu tiên

Chuong Nguyen Hoang đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

16 Tháng Giêng 2018

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH