HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Hoạt động gần đây

Kỷ niệm đầu tiên

Lê Minh Đức đã đạt Kỷ niệm đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này. (2 Điểm)

2 tuần trước

Bình chọn lần đầu

Nhân Võ đã đạt Bình chọn lần đầu Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ bình chọn lần đầu (2 Điểm)

29 Tháng Sáu 2017

Bình chọn đầu tiên

Nhân Võ đã đạt Bình chọn đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi cho người dùng khi họ nhận được bình chọn đầu tiên từ một người dùng khác (2 Điểm)

29 Tháng Sáu 2017

Nguyễn Ngân Giang

Nguyễn Ngân Giang Cập nhật thông tin cá nhân

19 Tháng Tư 2017

Nguyễn Ngân Giang

Nguyễn Ngân Giang Cập nhật thông tin cá nhân

19 Tháng Tư 2017

Ăn ảnh

Nguyễn Ngân Giang đã đạt Ăn ảnh Huy hiệu

Tải lên một hình ảnh đại diện để biết bạn là ai. (20 Điểm)

19 Tháng Tư 2017

Nguyễn Ngân Giang

Nguyễn Ngân Giang là thành viên mới

19 Tháng Tư 2017

Câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng

Nhân Võ đã đạt Câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho tài khoản khi tài khoản đó đánh dấu một tài khoản khác đăng bài thỏa đáng câu hỏi của mình (2 Điểm)

19 Tháng Tư 2017

Trả lời thỏa đáng

Nhân Võ đã đạt Trả lời thỏa đáng Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi bài viết của họ được đánh dấu là câu trả lời thỏa đáng cho một câu hỏi (2 Điểm)

19 Tháng Tư 2017

Trả lời thỏa đáng

Nhân Võ đã đạt Trả lời thỏa đáng Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi bài viết của họ được đánh dấu là câu trả lời thỏa đáng cho một câu hỏi (2 Điểm)

19 Tháng Tư 2017

Câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng

Nhân Võ đã đạt Câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho tài khoản khi tài khoản đó đánh dấu một tài khoản khác đăng bài thỏa đáng câu hỏi của mình (2 Điểm)

19 Tháng Tư 2017

Hiệp sĩ

Kiệt Tấn Lê đã đạt Hiệp sĩ Huy hiệu

Đã 10 hoặc hơn câu trả lời được đánh dấu là câu trả lời thỏa đáng (10 Điểm)

12 Tháng Tư 2017

Hiệp sĩ

Kiệt Tấn Lê đã đạt Hiệp sĩ Huy hiệu

Đã 10 hoặc hơn câu trả lời được đánh dấu là câu trả lời thỏa đáng (10 Điểm)

12 Tháng Tư 2017

Bình chọn lần đầu

Nguyen Binh đã đạt Bình chọn lần đầu Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ bình chọn lần đầu (2 Điểm)

03 Tháng Tư 2017

Bình chọn đầu tiên

Nguyen Binh đã đạt Bình chọn đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi cho người dùng khi họ nhận được bình chọn đầu tiên từ một người dùng khác (2 Điểm)

03 Tháng Tư 2017

Thien Le Phuc

Thien Le Phuc là thành viên mới

31 Tháng Ba 2017

Nguyen Binh

Nguyen Binh là thành viên mới

30 Tháng Ba 2017

Sai Sai

Sai Sai là thành viên mới

22 Tháng Ba 2017

Bình chọn lần đầu

Thin Nguyen đã đạt Bình chọn lần đầu Huy hiệu

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ bình chọn lần đầu (2 Điểm)

12 Tháng Ba 2017

Bình chọn đầu tiên

Thin Nguyen đã đạt Bình chọn đầu tiên Huy hiệu

Huy hiệu này được trao khi cho người dùng khi họ nhận được bình chọn đầu tiên từ một người dùng khác (2 Điểm)

12 Tháng Ba 2017

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH