HỌC TIẾNG ANH NGAY TỪ BÂY GIỜ ĐỂ KHÔNG PHẢI HỐI TIẾC VỀ SAU

Danh sách huy hiệu

Photogenic

Ăn ảnh

Tải lên một hình ảnh đại diện để biết bạn là ai.

thưởng 20 điểm

Padawan

Hiệp sĩ

Đã 10 hoặc hơn câu trả lời được đánh dấu là câu trả lời thỏa đáng

thưởng 10 điểm

YourPostFavourited

Câu hỏi được yêu thích nhất

Bạn có một hoặc nhiềucâu hỏi được yêu thích nhất bởi các thành viên khác

thưởng 2 điểm

PosterVoteUp

Bình chọn đầu tiên

Huy hiệu này được trao khi cho người dùng khi họ nhận được bình chọn đầu tiên từ một người dùng khác

thưởng 2 điểm

MemberForAYear

Kỷ niệm đầu tiên

Huy hiệu này được trao khi đến ngày kỷ niệm năm đầu tiên tham gia forum này.

thưởng 2 điểm

TheGrouch

Cằn nhằn

Huy hiệu này được trao cho những người dùng đã bình chọn xuống những người dùng khác đăng tải 10 lần hoặc hơn

OneThousandPoints

1000 điểm

Huy hiệu này được trao cho tài khoản đã nhận được 1000 điểm

thưởng 10 điểm

JediMaster

Chuyên gia

Đã có 50 hoặc hơn câu trả lời được dánh dấu là câu trả lời thỏa đáng

thưởng 50 điểm

YourPostFavouritedTenTimes

Câu hỏi được yêu thích

Một hoặc nhiều câu hỏi của bạn đã được yêu thích nhất 10 người trở lên

thưởng 10 điểm

PostMentionsUmbraco

Umbraco Fan

Huy hiệu này được trao cho người dùng đề cập đến trong câu trả lời của mình

thưởng 1 điểm

PosterMarkAsSolution

Trả lời thỏa đáng

Huy hiệu này được trao khi bài viết của họ được đánh dấu là câu trả lời thỏa đáng cho một câu hỏi

thưởng 2 điểm

UserVoteUp

Bình chọn lần đầu

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ bình chọn lần đầu

thưởng 2 điểm

FavouriteFirstPost

Câu hỏi yêu thích lần đầu

Câu hỏi của bạn được yêu thích lần đầu

thưởng 1 điểm

AuthorMarkAsSolution

Câu hỏi đã được giải đáp thỏa đáng

Huy hiệu này được trao cho tài khoản khi tài khoản đó đánh dấu một tài khoản khác đăng bài thỏa đáng câu hỏi của mình

thưởng 2 điểm

Đóng
HỌC ĐỂ BIẾT HỌC ĐỂ LÀM HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH